Update toeristenkaart Suriname!

De prijs voor een toeristenkaart is vastgesteld op € 30.
De toeristenkaart zal zoals voorheen, ook vooraf kunnen worden aangeschaft op het Consulaat van Suriname te Amsterdam en te Schiphol.

Visum aanvraag naar Suriname!

Kosten visum: € 40

Voor het aanvragen van een visum naar Suriname heeft u het volgende nodig:
1. Een volledig ingevuld visumaanvraagformulier. Het visumaanvraagformulier dient u online volledig en correct in te vullen en uit te printen.
De namen dienen voluit ingevuld te worden. De visumaanvrager is verplicht het formulier te ondertekenen zoals in het paspoort.
Het visumformulier mag niet ouder zijn dan 10 werkdagen klik hier.
Indien het online aanvraagformulier niet beschikbaar mocht zijn, kan in urgente gevallen gebruik worden gemaakt van het voorgedrukt Visumformulier.
2. Een recente ongebruikte kleurenpasfoto (3 x 4 cm). Deze pasfoto plakt u rechtsboven op het formulier (a.u.b. met wat lijm).
3. Het paspoort dat u aanbiedt dient tenminste nog zes (6) maanden geldig te zijn op de datum van aankomst in Suriname. Tevens is het vereist dat in het paspoort minimaal 1 blanco (voor- en achterzijde) pagina beschikbaar is. U wordt gevraagd het paspoort zonder hoes aan te bieden.
4. Duidelijk leesbare (kopie van) documenten die vereist zijn bij de aanvraag van een visum voor onder andere: a) kinderen (minderjarig); b) stage, vrijwilligerswerk e.d.; c) Zaken en d) meerdere reizen e) overlijden v/e familielid. (lees verder)

Opmerking:
• Niet volledig ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen.
• De prijzen die op het visum aanvraagformulier worden afgedrukt zijn niet meer geldig. Lees verder voor nieuwe visumsoorten en -prijzen.
• Bij het invullen van het online formulier is stap 4 niet van toepassing.
• De visumkaart wordt niet meer uitgegeven.
• Ingediende documenten / bewijsstukken worden niet geretourneerd.
Visumaanvragen kunnen ingediend worden aan het loket van de Visumafdeling v/h Consulaat Generaal van de Republiek Suriname, aan de De Cuserstraat 11, 1081 CK , Amsterdam van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.

 Verdere informatie over visum aanvragen Suriname gaat u naar: www.consulaatsuriname.nl